Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Intel Wireless LAN Driver thành phiên bản 14.3.1.1 và sẽ cải thiện hiện tượng sau:

- Kết nối mạng không dây

Tải về:
Cập nhật Intel Wireless LAN Driver phiên bản 14.3.1.1
Tên tập tin: EP0000600416.exe
Kích thước: 48.7 MB (51007096 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Intel Wireless LAN Driver phiên bản 14.3.1.1

Phiên bản

  • 14.3.1.1

Kích thước

  • 48.7 MB

Ngày phát hành

  • 2012-02-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin  về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600416.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files\Intel\WiFi\Drivers\NETwNs64.sys
2. Kiểm tra phiên bản đã được cập nhật là 14.3.1.1