Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R0240Z8 và sẽ cải thiện hiện tượng sau:

- Hiện tượng bóng mờ trong màn hình LCD

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R0240Z8
Tên tập tin: EP0000600418.exe
Kích thước: 7.62 MB (7983888 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R0240Z8

Phiên bản

  • R0240Z8

Kích thước

  • 7.62 MB

Ngày phát hành

  • 2012-02-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600418.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R0240Z8