Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Edition plug-in thành phiên bản 1.6.10.11160  và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Khi tạo phim trên VAIO Movie Story  sử dụng chức năng OpenCL trên Rook, thì bị treo
- Đĩa BD-J được tạo bằng Click To Disc không thể phát trên WinDVD10.
- Click To Disc project được tạo bằng Adobe Premiere Elements 8 không thể mở trên VAIO Movie Story.

Tải về:
Cập nhật VAIO Edition plug-in phiên bản 1.6.10.11160
Tên tập tin: EP0000600379.exe
Kích thước: 7.95 MB (8335808 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Edition plug-in phiên bản 1.6.10.11160

Phiên bản

  • 1.6.10.11160

Kích thước

  • 7.95 MB

Ngày phát hành

  • 2012-02-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600379.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào thư mục C:\PROGRAMFILES\Sony\VAIO Creations\
2. Version.txt phiên bản là 1.6.10.11160