Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Care thành phiên bản 6.4.2.11150 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

-Lỗi chương trình .NET phát sinh bởi người dùng.

Tải về:
Cập nhật VAIO Care  phiên bản 6.4.2.11150
Tên tập tin: EP0000600377.exe
Kích thước: 59.89 MB (62797760 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care phiên bản 6.4.2.11150

Phiên bản

  • 6.4.2.11150

Kích thước

  • 59.89 MB

Ngày phát hành

  • 2012-02-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600377.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào thư mục C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\
2. Version.txt là  6.4.2.11150