Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật PlayMemories Home Settings (Media Importer for 1.0) thành phiên bản 1.0.11.01120 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

 

- PlayMemories Home 1.0 không thể nhập vào các tập tin mpeg2 và AVCHD được quay từ các máy quay phim của các nhà sản xuất khác hoặc từ máy ảnh.

Tải về:
Cập nhật PlayMemories Home Settings (Media Importer for 1.0) phiên bản 1.0.11.01120
Tên tập tin: EP0000265138.exe
Kích thước: 13.3 MB (13,959,168 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật PlayMemories Home Settings (Media Importer for 1.0) phiên bản 1.0.11.01120

Phiên bản

  • 1.0.11.01120

Kích thước

  • 13.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-01-31

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000265138.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Lưu ý:
1. PlayMemories Home Update version 1.0 phải được cài đặt trước khi thực hiện cập nhật bản vá lỗi này.
2. Sau khi cài đặt xong, phiên bản sẽ là 1.0.11.13060.