Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Easy Connect thành phiên bản 1.1.2.01120 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

-Lỗi tràn bộ nhớ đệm

Tải về:
Cập nhật VAIO Easy Connect phiên bản 1.1.2.01120
Tên tập tin: EP0000600406.exe
Kích thước: 20.99 MB (22005248 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Easy Connect phiên bản 1.1.2.01120

Phiên bản

  • 1.1.2.01120

Kích thước

  • 20.99 MB

Ngày phát hành

  • 2012-01-17

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin  về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600406.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào thư mục C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Easy Connect\
2. Version.txt phiên bản là 1.1.2.01120