Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCEG28FG
 • VPCEG27FA
 • VPCEG25EN
 • VPCEG2AEN
 • VPCEG28FA
 • VPCEG26EG
 • VPCEG27FH
 • VPCEG25EG
 • VPCEG28FN
 • VPCEG25EA
 • VPCEG27FG
 • VPCEG28FH
 • VPCEG28FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Trình điều khiển NVIDIA Graphics thành phiên bản 8.17.12.6960 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Bảng điều khiển NVIDIA hiển thị sai giá trị sau khi người dùng thay đổi các thiết lập.
- Hệ thống khởi động trong khi đang phát nội dung trên YouTube
- Trong khi đang phát 3D Mark bị treo

Tải về:
Cập nhật NVIDIA Graphics Driver phiên bản 8.17.12.6960
Tên tập tin: EP0000263825.exe
Kích thước: 342 MB (359,339,216 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật NVIDIA Graphics Driver phiên bản 8.17.12.6960

Phiên bản

 • 8.17.12.6960

Kích thước

 • 342.0MB

Ngày phát hành

 • 2012-01-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000263825.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Kiểm tra cài đặt thành công:
Đối với Graphics Driver:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
2. Kiểm tra tập tin phiên bản thay đổi thành 8.17.12.6960
Đối với HDMI Audio:
1. Vào C:\Windows\system32\drivers\nvhda64.sys
2. Kiểm tra tập tin phiên bản thay đổi thành  1.2.23.3