Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • VPCCB36FG
 • VPCSB38GA
 • VPCCB36FA
 • VPCSB38GG
 • VPCZ228GG
 • VPCCB36FW
 • VPCSB38GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO 3D Portal  thành phiên bản 1.1.1.10182 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Khi chạy ứng dụng Tridef Photo Viewer từ VAIO 3D Portal, không báo hộp thoại lựa chọn nội dung.

Tải về:
Cập nhật VAIO 3D Portal phiên bản 1.1.1.10182
Tên tập tin: EP0000600373.exe
Kích thước: 12.45 MB (13052760 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO 3D Portal phiên bản 1.1.1.10182

Phiên bản

 • 1.1.1.10182

Kích thước

 • 12.45 MB

Ngày phát hành

 • 2012-01-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600373.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles(x86)\Sony\VAIO 3D Portal\
2 .Phiên bản là 1.1.1.10182