Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Peripherals Metadata thành phiên bản 1.2.1.10190 và thêm tính năng mới sau:

- Siêu dữ liệu(Metadata) cho các Thiết bị và Máy in.

Tải về:
Cập nhật VAIO Peripherals Metadata phiên bản 1.2.1.10190
Tên tập tin: EP0000600371.exe
Kích thước: 4.77 MB (4996880 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Peripherals Metadata phiên bản 1.2.1.10190

Phiên bản

  • 1.2.1.10190

Kích thước

  • 4.77 MB

Ngày phát hành

  • 2012-01-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600371.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Peripherals Metadata\PatchList\EP0000600371\
3. Phiên bản là 1.2.1.10190