Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Update Download Feature Improvement thành phiên bản 1.0 và thêm tính năng sau:

- Kiểm tra URL dành cho ActiveX

Tải về:
Cập nhật VAIO Update Download Feature Improvement phiên bản 1.0
Tên tập tin: EP0000260143.exe
Kích thước: 5.37 MB (5,636,096 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Update Download Feature Improvement update version 1.0

Phiên bản

  • 1.0

Kích thước

  • 5.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-01-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000260143.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAC64.dll
2. Phiên bản là 5.5.1.09270