Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCSA28GW
 • VPCSA28GA
 • VPCSA28GG
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cài đặt DDD TriDef3D phiên bản 1.1.3_1108110 và có các tính năng sau:

- Người dùng có thể chơi các game phù hợp với 3D

Tải về:
Cài đặt DDD TriDef3D phiên bản 1.1.3_1108110
Tên tập tin: EP0000600322.exe
Kích thước: 49.83 MB (52246408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • DDD TriDef3D Install version 1.1.3_1108110

Phiên bản

 • 1.1.3_1108110

Kích thước

 • 49.83 MB

Ngày phát hành

 • 2012-01-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600322.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vao C:\Programfiles\TriDef 3D\TriDef\TriDefMediaPlayer\TriDefMediaPlayer.exe
2. Phiên bản là 7.1.49.7575