Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCSA28GA
 • VPCF217HG
 • VPCSA28GG
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG
 • VPCSA28GW
 • VPCF217HW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO 3D Portal thành phiên bản 1.0.1.09270 và có tính năng mới sau:

-Ứng dụng TriDef 3D

Tải về :
Cập nhật VAIO 3D Portal phiên bản 1.0.1.09270
Tên tập tin: EP0000600359.exe
Kích thước: 11.99 MB (12562440 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO 3D Portal phiên bản 1.0.1.09270

Phiên bản

 • 1.0.1.09270

Kích thước

 • 11.99 MB

Ngày phát hành

 • 2012-01-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600359.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles(x86)\Sony\VAIO 3D Portal\
2. Phiên bản là 1.0.1.09270