Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCEL15EG
 • VPCEL26FW
 • VPCEL25EA
 • VPCEL16FG
 • VPCEK26FW
 • VPCEK25EH
 • VPCEL25EN
 • VPCEK25EG
 • VPCEL15EN
 • VPCEK26FG
 • VPCEL25EG
 • VPCEK25EN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Quick Web Access thành phiên bản 1.4.6.10 và giải quyết các hiện tượng sau:

- Quick Web Access thỉnh thoảng xem ổ đĩa C như là một thiết bị lưu trữ USB gắn ngoài và sẽ cho phép đọc/ghi trên đó.

Tải về:
Cập nhật Quick Web Access phiên bản 1.4.6.10
Tên tập tin: EP0000600367.exe
Kích thước: 254.8 MB (267173792 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Quick Web Access phiên bản 1.4.6.10

Phiên bản

 • 1.4.6.10

Kích thước

 • 254.8 MB

Ngày phát hành

 • 2011-12-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600367.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào

Đối với hệ điều hành Windows 32-bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\ProductVersion
Đối với hệ điều hành Windows 64-bits:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432node\DeviceVM\ProductInfo\ProductVersion

3. Phiên bản là 1.4.6.10