Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • VPCZ226GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ228GG
 • VPCZ226GW
 • VPCZ227GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Control Center thành phiên bản 5.0.1.09090 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Thiết lập chức năng Fn + F7 không thể nhận diện được màn hình khi sử dụng bộ chuyển đổi HDMI-DVI

Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 5.0.1.09090
Tên tập tin: EP0000600337.exe
Kích thước: 4.73 MB (4950552 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 5.0.1.09090

Phiên bản

 • 5.0.1.09090

Kích thước

 • 4.73 MB

Ngày phát hành

 • 2011-12-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600337.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 5.0.1.09090