Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Update thành phiên bản 5.5.2.11040


Tải về:
VAIO Update phiên bản 5.5.2.11040
Tên tập tin: EP0000260864.exe
Kích thước: 24.3 MB (25,485,312 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Update phiên bản 5.5.2.11040

Phiên bản

  • 5.5.2.11040

Kích thước

  • 24.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-12-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000260864.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Update 5\
2. Version.txt phiên bản là 5.5.2.11040