Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCSE17GA
 • VPCSE15FH
 • VPCSE17GG
 • VPCSE15FG
 • VPCSE17GW
 • VPCSE16FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.6487 và giải quyết các hiện tượng sau: 

- Máy tính thỉnh thoảng không nhận được tai nghe.

Tải về:
Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6487
Tên tập tin: EP0000600376.exe
Kích thước: 96.51 MB (101196800 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6487

Phiên bản

 • 6.0.1.6487

Kích thước

 • 96.51 MB

Ngày phát hành

 • 2011-12-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600376.exe.để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\
3. DriverVersion là  6.0.1.6487.