Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCB17FW
 • VPCCA15FF
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R0242V2 và có các cải thiện sau:

- Cải thiện tuổi thọ pin.
- Kích hoạt chế độ Hybrid Graphics Fixed

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R0242V2
Tên tập tin: EP0000600372.exe
Kích thước: 3.67 MB (3838760 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật BIOS phiên bản R0242V2

Phiên bản

 • R0242V2

Kích thước

 • 3.67 MB

Ngày phát hành

 • 2011-12-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600372.exe.để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R0242V2