Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCEH18FA
 • VPCEH17FG
 • VPCEH16EG
 • VPCEH16EA
 • VPCEH15EN
 • VPCEH16EH
 • VPCEH15EG
 • VPCEH16EN
 • VPCEH18FH
 • VPCEH18FG
 • VPCEH16EF
 • VPCEH18FW
 • VPCEH18FF

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (ALPS) thành phiên bản 7.106.511.106 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Con trỏ chuột thỉnh thoảng ngừng hoạt động

Tải về:
Pointing Driver (ALPS) Cập nhật phiên bản 7.106.511.106
Tên tập tin: EP0000600370.exe
Kích thước: 20.82 MB (21826144 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Pointing Driver (ALPS) Cập nhật phiên bản 7.106.511.106

Phiên bản

 • 7.106.511.106

Kích thước

 • 20.82 MB

Ngày phát hành

 • 2011-11-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600370.exe..để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặ thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Alps\Apoint\ProductVer
3. Phiên bản là 7.106.511.106