Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R3031C3 và cải thiện các hiện tượng sau:

- Giảm các sọc rắng chớp trên màn hình LCD khi Hệ điều hành khởi động.

Tải về:
BIOS Cập nhậ phiên bản R3031C3
Tên tập tin: EP0000600369.exe
Kích thước: 5.38 MB (5634256 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • BIOS Cập nhật phiên bản R3031C3

Phiên bản

  • R3031C3

Kích thước

  • 5.38 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600369.exe.để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS Phiên bản là R3031C3