Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCZ217GA
  • VPCZ217GW
  • VPCZ217GH
  • VPCZ217GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Event Service thành phiên bản 5.5.3.09020 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Thiết lập tiện ích Fn + F7 không thể nhận diện được màn hình gắn ngoài khi sử dụng cáp chuyển đổi HDMI-DVI 

Tải về:
VAIO Event Service Update version 5.5.3.09020
Tên tập tin: EP0000600336.exe
Kích thước: 4.72 MB (4946112 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Event Service Update version 5.5.3.09020

Phiên bản

  • 5.5.3.09020

Kích thước

  • 4.72 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600336.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Event Service\
2. Phiên bản là 5.5.3.09020