Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCB36FG
 • VPCCA36FG
 • VPCCA35FA
 • VPCCA35FN
 • VPCCB36FA
 • VPCCB38FN
 • VPCCB35FG
 • VPCCA35FG
 • VPCCA36FH
 • VPCCB35FN
 • VPCCA35FF
 • VPCCB37FH
 • VPCCA36FA
 • VPCCA35FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 8.850.5.3000_8.15.10.2476 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- LCD đôi khi sáng lóe lên

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 8.850.5.3000_8.15.10.2476
Tên tập tin: EP0000600341.exe
Kích thước: 282 MB (296,501,248 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (AMD) Cập nhật phiên bản 8.850.5.3000_8.15.10.2476

Phiên bản

 • 8.850.5.3000_8.15.10.2476

Kích thước

 • 282.0MB

Ngày phát hành

 • 2011-10-11

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600341.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Device Manager
2. Vào Display adapter > nhấp phải vào AMD Graphics
3. Phiên bản là 8.850.5.3000