Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCL238FG
 • VPCL218FG
 • VPCL229FW
 • VPCL238FA
 • VPCJ228FG
 • VPCJ218FG
 • VPCL218FW
 • VPCJ218FW
 • VPCL239FG
 • VPCL229FG
 • VPCJ228FH
 • VPCJ218FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật KB2555428 thành phiên bản 20110704 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Thời gian khởi động mất hơn 3 phút trên các ổ cứng 2TB/3TB

Tải về:
KB2555428 Update version 20110704
Tên tâp tin: EP0000600356.exe
Kích thước: 3.77 MB (3952984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • KB2555428 Cập nhật phiên bản 20110704

Phiên bản

 • 20110704

Kích thước

 • 3.77 MB

Ngày phát hành

 • 2011-10-10

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Quang trọng:

Với các dòng VPCL21, đảm bảo rằng Windows 7 Service Pack 1 đã được cài đặt trước khi cài bản vá lỗi này.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600356.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Quang trọng:

Với các dòng VPCL21, đảm bảo rằng Windows 7 Service Pack 1 đã được cài đặt trước khi cài bản vá lỗi này.


 

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào windir\System32\drivers\rdyboost.sys
2. Phiên bản là  6.1.7601.17620