Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver Update (Broadcom) thành phiên bản 6.4.0.2600 và giải quyết các hiện tượng sau:

- Không thể đồng bộ hóa một Calendar(Lịch)
- Tai nghe Bluetooth sẽ chỉ xuất âm thanh sau khi âm thanh phát lại nhạc trong 6 giây.

Tải về:
Bluetooth Driver Update (Broadcom) Update version 6.4.0.2600
Tên tập tin: EP0000600339.exe
Kích thước tập tin: 106.79 MB (111967432 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Bluetooth Driver Update (Broadcom) Nâng cấp phiên bản 6.4.0.2600

Phiên bản

  • 6.4.0.2600

Kích thước

  • 106.79 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600339.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Install
3. Phiên bản là 6.4.0.2600