Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCB36FG
 • VPCCA36FG
 • VPCCA35FA
 • VPCCA35FN
 • VPCCB36FA
 • VPCCB38FN
 • VPCCB35FG
 • VPCCA35FG
 • VPCCA36FH
 • VPCCB35FN
 • VPCCA35FF
 • VPCCB37FH
 • VPCCA36FA
 • VPCCA35FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R2100V2 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

-Quạt CPU quay tối đa khi Video ở chế độ chờ
- Vấn đề BSOD (Blue Screen Of Death).

Tải về:
BIOS Update version R2100V2 (64bit)
Tên tập tin: EP0000600363.exe
Kích thước tập tin: 2.56 MB (2,691,072 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • BIOS Cập nhật phiên bản R2100V2 (64bit)

Phiên bản

 • R2100V2

Kích thước

 • 2.0MB

Ngày phát hành

 • 2011-10-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600363.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS phiên bản là R2100V2