Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCYB15AG
  • VPCYB25AG
  • VPCYB16KW
  • VPCYB16KG
  • VPCYB15AH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R0162Z7 và các thiết lập BIOS đã được thay đổi trong phiên bản này.

Tải về:
BIOS Nâng cấp phiên bản R0162Z7
Tên tập tin: EP0000600364.exe
Kích thước: 5.92 MB (6198168 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • BIOS Nâng cấp phiên bản R0162Z7

Phiên bản

  • R0162Z7

Kích thước

  • 5.92 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600364.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS phiên bản là R0162Z7