Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (ALPS) 64Bit thành phiên bản 7.106.529.211 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Vấn đề độ nhạy của Touchpad.

Tải về:
Pointing Driver (ALPS) 64Bit Cập nhật phiên bản 7.106.529.211
Tên tập tin: EP0000600327.exe
Kích thước tập tin: 20.77 MB (21774464 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Pointing Driver (ALPS) 64Bit Cập nhật phiên bản 7.106.529.211

Phiên bản

  • 7.106.529.211

Kích thước

  • 20.77 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600327.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào Device Manager > Mice and other ponting devices > nhấp phải vào ALPS Ponting device
2. Phiên bản là 7.106.529.211