Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Entertainment Platform Library thành phiên bản 1.0.2.08150 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Ứng dụng không thể phát các nội dung bài nhạc mà đã được tải về sau khi VAIO Analyzing Manager phân tích nội dung
- VAIO Analyzing Manager thỉnh thoảng làm hỏng nội dung MP3.
- Tự động dừng phát nội dung OMA DRM qua mạng trong 1 phút.
- Phát mono của các ứng dụng có nội dung  stereo
- Lipsync không khớp nhau khi phát nội dung AVC.
- Ứng dụng không thể khởi động khi chạy VAIO Care's system Tune-up.
- Không thể cài đặt mới VAIO Entertainment Platform.

Tải về:
VAIO Entertainment Platform Library Update version 1.0.2.08150
Tên tập tin: EP0000600248.exe
Kích thước tập tin: 218.02 MB (228600512 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Entertainment Platform Library 32Bit Update version 1.0.2.08150

Phiên bản

  • 1.0.2.08150

Kích thước

  • 218.02 MB

Ngày phát hành

  • 2011-10-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600248.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Entertainment Platform Library Updater\
2. Phiên bản là 1.0.2.08150