Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Conexant) thành phiên bản 8.54.18.51 và cải thiện các tính năng sau:

- Ghi âm của micro gắn trong
- Các thiết lập âm lượng

Tải về:
Cập nhật Audio Driver (Conexant) phiên bản 8.54.18.51
Tên tập tin: EP0000600317.exe
Kích thước: 11.63 MB (12187216 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Audio Driver (Conexant) phiên bản 8.54.18.51

Phiên bản

  • 8.54.18.51

Kích thước

  • 11.63 MB

Ngày phát hành

  • 2011-09-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600317.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InstalledOptions\Conexant\Audio\Conexant\SmartAudio\
3. INFVersion phiên bản là 8.54.18.51-000