Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO User Guide lên phiên bản 1.00.113.24

Tải về:
VAIO User Guide Update version 1.00.113.24
Tên tập tin: EP0000600314.exe
Kích thước: 3.89 MB (4,083,712 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO User Guide Update version 1.00.113.24

Phiên bản

  • 1.00.113.24

Kích thước

  • 3.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-09-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600314.exe.

3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\C:\Documentation\VAIO User Guide\
2. phiên bản là 1.00.113.24AP08050