Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCB36FG
 • VPCCA36FG
 • VPCCA35FA
 • VPCCA35FN
 • VPCCB36FA
 • VPCCB38FN
 • VPCCB35FG
 • VPCCA35FG
 • VPCCA36FH
 • VPCCB35FN
 • VPCCA35FF
 • VPCCB37FH
 • VPCCA36FA
 • VPCCA35FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Quick Web Access lên phiên bản 1.4.7.2 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Cải thiện tính ổn định trong kết nối không dây

Tải về
Quick Web Access Update version 1.4.7.2
Tên tập tin: EP0000600332.exe
Kích thước: 255.24 MB (267631592 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Quick Web Access Update version 1.4.7.2

Phiên bản

 • 1.4.7.2

Kích thước

 • 255.24 MB

Ngày phát hành

 • 2011-09-27

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600332.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\
3. Phiên bản thay thế là 1.4.7.2