Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care  lên phiên bản 7.1.0.09060

Tải về:
VAIO Care Update version 7.1.0.09060
Tên tập tin:  EP0000256116.exe
Kích thước : 99.2 MB (104,112,128 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care 7.1 phiên bản 7.1.0.09060

Phiên bản

  • 7.1.0.09060

Kích thước

  • 99.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-09-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000256116.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra cài đặt thành công

  1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\ 
  2. Phiên bản là  7.1.0.09060