Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Atheros)  lên phiên bản 9.2.0.427  và thêm tính năng sau:

- Hỗ trợ tính năng Wi-Fi Direct

 

Tải về sẵn có

Wireless LAN Driver (Atheros) Update version 9.2.0.427

Tên tập tin: EP0000600308.exe
Kích thước tập tin: 17.09 MB (17916632 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Wireless LAN Driver (Atheros) phiên bản 9.2.0.427

Phiên bản

  • 9.2.0.427

Kích thước

  • 17.09 MB

Ngày phát hành

  • 2011-09-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600308.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra cài đặt thành công:

  1. Vào C:\Windows\system32\drivers\athr.sys
  2. Phiên bản là 9.2.0.427