Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Smart Network thành phiên bản  3.8.0.08120 và thêm tính năng sau:

- Hỗ trợ Wi-Fi Direct.

 Tải về:

Cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.8.0.08120

Tên tập tin: EP0000250908.exe
Kích thước tập tin: 32.2 MB (33,779,712 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.8.0.08120

Phiên bản

  • 3.8.0.08120

Kích thước

  • 32.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-09-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000250908.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra cài đặt thành công:

  1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Smart Network\
  2. Phiên bản là 3.8.0.08120