Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCZ217GA
  • VPCZ217GW
  • VPCZ217GH
  • VPCZ217GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) HIPM Disable Registry Patch lên phiên bản 110801  và sẽ khắc phục  hiện tượng sau :

 

- Lỗi RAID xảy ra trong qua trình hệ điều hành khởi động.

Tải về:

SATA Driver (Intel) HIPM Disable Registry Patch Update version 110801
Tên tập tin: EP0000600306.exe
Kích thước tập tin: 2.32 MB (2426984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Driver(trình điều khiển) SATA (Intel) HIPM Disable Registry Patch phiên bản 110801

Phiên bản

  • 110801

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2011-08-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600306.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra cài đặt thành công.

1. Mở Registry Editor
2. Vị trí là HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0\LPM0