Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCZ217GA
  • VPCZ217GW
  • VPCZ217GH
  • VPCZ217GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Trình điều khiển Lan không dây (Intel)  lên phiên bản  14.1.1.3

 

Tải về:
Wireless LAN Driver (Intel) Update version 14.1.1.3
Tên tập tin: EP0000252315.exe
Kích thước tập tin: 43.8 MB (45,985,792 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Trình điều khiển Lan không dây (Intel) phiên bản 14.1.1.3

Phiên bản

  • 14.1.1.3

Kích thước

  • 43.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-08-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000252315.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Device Manager
2. Tại Network adapters, nhấp chuột phải vào Intel® Centrino Wireless > Properties
3. phiên bản thay thế là 14.1.1.3