Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Hardware Diagnostics Win7 lên phiên bản 4.2.0.17180 và sẽ khắc phục  hiện tượng sau :

- Đĩa Blu-ray (BD-R/BD-R DL)  hiển thị không hợp lệ trên một số ổ đĩa quang gắn ngoài.

Tải về:
Hardware Diagnostics Win7 Update version 4.2.0.17180
Tên tập tin: EP0000600275.exe
Kích thước tập tin: 43.79 MB (45914536 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Nâng cấp Hardware Diagnostics Win7 phiên bản 4.2.0.17180

Phiên bản

  • 4.2.0.17180

Kích thước

  • 43.79 MB

Ngày phát hành

  • 2011-08-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600275.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra đã cài đặt thành công

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Vaio Recovery\plugins\
2. vhdversion.txt là 4.2.0.1718000