Thông tin bản tải xuống này

Chương trìn này sẽ cập nhật VAIO Event Service lên phiên bản 5.5.2.06280   và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

-          Lỗi Memory Leak (rò rỉ vùng nhớ)

Tải về sẵn có

VAIO Event Service Update version 5.5.2.06280
Tên tập tin: EP0000600299.exe 

Kích thước tập tin: : 4.85 MB (5084256 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Event Service phiên bản 5.5.2.06280

Phiên bản

  • 5.5.2.06280

Kích thước

  • 4.85 MB

Ngày phát hành

  • 2011-07-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600299.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra cài đặt thành công 

1.      Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Event Service\

2.      Kiểm tra tập tin Version.txt là 5.5.2.06280