Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCF137HG
 • VPCF135FW
 • VPCF135FG
 • VPCF136FW
 • VPCF136FK
 • VPCF136FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0190Y9 và khắc phục những hiện tượng bên dưới. Và có thêm những tính năng mới sau đây:

 

Tính năng mới

-          Thêm vào tùy chọn mở/tắt CPU C3/C6 trong BIOS Setup Advanced Menu

Những hiện tượng được khắc phục

-          HUB USB kết nối với bàn phím mô phỏng Legacy không hoạt động bình thường khi kết hợp với thiết bị USB đặc trưng.

Tải về sẵn có

BIOS Update version R0190Y9
Tên tập tin: EP0000241404.exe
Kích thước tập tin: 3.01 MB (3,158,016 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật BIOS phiên bản R0190Y9

Phiên bản

 • R0190Y9

Kích thước

 • 3.0MB

Ngày phát hành

 • 2011-07-14

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000241404.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Lưu ý

Bản Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA)  phiên bản 8.17.12.6672 nên được cài đặt trước khi cập nhật phiên bản này.

Kiểm tra cài đặt thành công

1.      Vào VAIO Control Center -> System Information

2.      Kiểm tra phiên bản BIOS là R0190Y9