Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCF137HG
 • VPCF135FW
 • VPCF135FG
 • VPCF136FW
 • VPCF136FK
 • VPCF136FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center  lên phiên bản 1.3.1.09130  và sẽ có tính năng mới sau

 1. Thêm vào tính năng Motion Reality Feature và chức năng Color Setting Mode (điều chỉnh chế độ màu)

Tải về sẵn có

VAIO Control Center Update version 1.3.1.09130

Tên tập tin: EP0000600207.exe
Kích thước tập tin: 3.81 MB (3990712 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Nâng cấp VAIO Control Center phiên bản 1.3.1.09130

Phiên bản

 • 1.3.1.09130

Kích thước

 • 3.81 MB

Ngày phát hành

 • 2011-07-14

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vàoEP0000600207.exe
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Lưu ý:  Nên cài đặt phiên bản nâng cấp Graphics Driver (NVIDIA) 8.17.12.6672 trước khi cập nhật bản này

Kiểm tra cài đặt thành công

 1. Mở Registry Editor
 2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\SonyVideoProcessor\
 3. Phiên bản là 1.3.1.09130