Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCF137HG
 • VPCF135FW
 • VPCF135FG
 • VPCF136FW
 • VPCF136FK
 • VPCF136FG

Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA)  lên phiên bản 88.17.12.6672  và sẽ khắc phục hiện tượng sau :

 1. Màn hình panel trở nên trắng khi gỡ bỏ cài đặt Graphics Driver sau khi tiếp tục lại hệ thống
 2. Picture Motion Browser không thể phát mpeg như bình thường
 3. Picture Motion và Media Gallery không thề phát MP4 như bình thường
 4.  Hệ thống sẽ ngưng đáp ứng khi phát đĩa BD
 5. WinDVD không thể phát thiết bị BD
 6. Phát DVD/BD cho thấy màn hình bất thường sau khi chuyển qua chế độ toàn màn hình

Tải về sẵn có
Graphics Driver (NVIDIA) Update version 8.17.12.6672
Tên tập tin: EP0000600281.exe
 Kích thước tập tin: 146.17 MB (153269064 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (NVIDIA) Update version 8.17.12.6672

Phiên bản

 • 8.17.12.6672

Kích thước

 • 146.17 MB

Ngày phát hành

 • 2011-07-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600281.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công:

 • Mở Device Manager
 • Vào Display adapters
 • Nhấp chuột phải vào Properties
 • Xác nhận phiên bản là 8.17.12.6672