Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCEE25FG
  • VPCEE26FG
  • VPCEE36FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Alps) lên phiên bản 7.107.505.106 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

- Chức năng tắt Tap (gõ) không hoạt động.

Tải về:
Pointing Driver (Alps) Update version 7.107.505.106
Tên tập tin: EP0000600277.exe
Kích thước: 3.86 MB (5214664 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Pointing Driver (Alps) phiên bản 7.107.505.106

Phiên bản

  • 7.107.505.106

Kích thước

  • 5 MB

Ngày phát hành

  • 2011-06-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600277.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Lưu ý:
Nếu người dùng thực hiện cập nhật bằng tay trên hệ thống với trình điều khiển phiên bản 7.202.505.113, thông báo sau sẽ hiển thị.
"You are attempting to install a driver that is an older version than the one that is currently installed on your system. Do you wish to proceed with the installation?"
Người dùng cần chọn [Y]. Thông báo sẽ không hiển thị khi VAIO Update thực hiện.

Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:
1. Mở Device Manager
2. Vào Mice and other poiting device
3. Nhấp phải Alps Pointing Device > Properties
4. Version là 7.107.505.106