Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager lên phiên bản 3.9.31.06020 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Khi VAIO Analyzing Manager phân tích âm lượng lớn của các nội dung , lần khởi chạy đầu tiên của ứng dụng bị chậm sau khi hệ thống khởi động lại.

Tải về:
VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager Update version 3.9.31.06020
Tên tập tin: EP0000600290.exe
Kích thước: 3 MB (3135440 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager phiên bản 3.9.31.06020

Phiên bản

  • 3.9.31.06020

Kích thước

  • 1.0 MB

Ngày phát hành

  • 2011-06-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600290.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe
2. Version là 3.9.1.05240 hoặc 3.9.31.05240