Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCJ218FG
  • VPCJ218FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Touch Screen Driver (NextWindow) lên phiên bản 3.0.0.87 và sẽ giải quyết dấu hiệu sau :

Thiết bị bluetooth bị ngắt kết nối sau khi hệ thống treo.

Tải về sẵn có
Touch Screen Driver (NextWindow) Update version 3.0.0.87
Tên tập tin: EP0000600287.exe
Kích thước tập tin: 5.93 MB (6210312 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Touch Screen Driver (NextWindow) phiên bản 3.0.0.87

Phiên bản

  • 3.0.0.87

Kích thước

  • 5.93 MB

Ngày phát hành

  • 2011-06-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600287.exe
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:

1.Mở Device Manager (quản lý thiết bị)
2. Nhấp chuột phải vào NextWindow Voltron Touch Screen và nhấp Properties

 

Device Name: NextWindow Voltron Touch Screen
Date(yyyy/mm/dd): 2010/12/3
Version: 3.0.0.87
Digital Signature: Yes