Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Remote Keyboard lên phiên bản 1.0.1.03020 và sẽ có các tính năng mới sau:

- Nhập chữ vào BRAVIA, đầu đĩa Blu-ray, máy PlayStationR3 hay các thiết bị Sony tương thích khác bằng bàn phím VAIO.

Tải về:
Remote Keyboard Update version 1.0.1.03020
Tên tập tin: EP0000248681.exe
Kích thước: 22.9 MB (24,064,000 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Remote Keyboard piên bản 1.0.1.03020

Phiên bản

  • 1.0.1.03020

Kích thước

  • 22.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-05-31

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000248681.exe
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

     

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Remote Keyboard\
2. Version.txt là 1.0.1.03020