Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCB17FW
 • VPCCA15FF
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Quick Web Access lên phiên bản 1.4.5.11.1 và sẽ khắc phục lỗi sau:

- Trình duyệt đôi khi không tải được (load).

Tải về tập tin:
Cập nhật Quick Web Access phiên bản 1.4.5.11.1
Tên tập tin: EP0000600271.exe
Kích thước tập tin: 255.57 MB (267975880 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Cập nhật Quick Web Access phiên bản 1.4.5.11.1

Phiên bản

 • 1.4.5.11.1

Kích thước

 • 255.57 MB

Ngày phát hành

 • 2011-05-17

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào tập tin EP0000600271.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.


Kiểm tra quá trình cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\ProductVersion
3. Phiên bản (Version) thể hiện là 1.4.5.11.1