Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCEE25FG
  • VPCEE26FG
  • VPCEE36FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Hardware Diagnostics Win7 lên phiên bản 3.9.1.110314.0 và sẽ khắc phục lỗi sau:

- Kết quả VAIO Hardware Diagnostics Memory Stick Test bị lỗi khe cắm thẻ MS Card trống, kết quả mong đợi là OK.

Tải về sẵn có:
Cập nhật VAIO Hardware Diagnostics Win7 Phiên bản 3.9.1.110314.0
Tên tập tin: EP0000600256.exe
Kích thước tập tin: 39.61 MB (41530984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt bản Cập nhật VAIO Hardware Diagnostics Win7 phiên bản 3.9.1.110314.0

Phiên bản

  • 3.9.1.110314.0

Kích thước

  • 39.61 MB

Ngày phát hành

  • 2011-05-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào tập tin EP0000600256.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.


Kiểm tra quá trình cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Vaio Recovery\plugins\
2. Tập tin vhdversion.txt thể hiện là 3.9.1.110314.0