Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCYB15AG
  • VPCYB16KW
  • VPCYB16KG
  • VPCYB15AH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) lên phiên bản 8.792.2.3000 và sẽ khắc phục lỗi sau:

- Thông báo lỗi xuất hiện khi chạy PCMark Vantage.
- ATI Control Center đôi khi thể hiện thông báo "stop working" khi chạy 3dmark06.

Tải về tập tin:
Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.792.2.3000
Tên tập tin: EP0000600264.exe
Kích thước tập tin: 123.64 MB (129638832 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt bản Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.792.2.3000

Phiên bản

  • 8.792.2.3000

Kích thước

  • 123.64 MB

Ngày phát hành

  • 2011-05-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào tập tin EP0000600264.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.


Kiểm tra quá trình cài đặt thành công:
1. Mở Device Manager
2. Vào Display adapters > nhấp phải AMD Radeon HD 6xxx Grpahics > Properties
3. Phiên bản thể hiện là 8.792.2.3000