Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCSB18GG
 • VPCSB19GG
 • VPCSB18GW
 • VPCSB17GG
 • VPCSB16FG
 • VPCSB16FA
 • VPCSB18GA
 • VPCSB16FH
 • VPCSB16FF
 • VPCSB19GW
 • VPCSB18GH
 • VPCSB16FW
 • VPCSB17GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) Registry Patch lên phiên bản 110415 và sẽ khắc phục lỗi sau:

- Ổ đĩa quang không hoạt động khi cắm thiết bị USB vào cổng USB3.0

Tải về sẵn có:
Cập nhật SATA Driver (Intel) Registry Patch phiên bản 110415
Tên tập tin: EP0000600269.exe
Kích thước tập tin: 2.32 MB (2427424 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt bản Cập nhật SATA Driver (Intel) Registry Patch phiên bản 110415

Phiên bản

 • 110415

Kích thước

 • 2.32 MB

Ngày phát hành

 • 2011-05-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào tập tin EP0000600269.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.


Kiểm tra quá trình cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port4\LpmOnHpcp 0