Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCSB18GG
 • VPCSB19GG
 • VPCSB17GG
 • VPCSB16FG
 • VPCSB16FA
 • VPCSB18GA
 • VPCSB16FH
 • VPCSB16FF
 • VPCSB18GH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Recovery Data lên phiên bản 1.0.0.15290 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Lỗi driver USB3.0

Tải về:
Recovery Data Update veriosn 1.0.0.15290
Tên tập tin: EP0000600263.exe
Kích thước: 20.27 MB (21250632 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt cập nhật Recovery Data phiên bản 1.0.0.15290

Phiên bản

 • 1.0.0.15290

Kích thước

 • 20.27 MB

Ngày phát hành

 • 2011-03-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600263.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra việc cài đặt xem có thành công hay không:

1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\P1Update
3. Appid là EP0000600263