Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Setting Utility Series lên phiên bản 5.4.1.03040 và khắc phục các lỗi sau:

- Khi pin gốc (Primary) ở tình trạng nguy cấp, các chuỗi trong hộp thoại cảnh báo bị sai.
- Hộp thoại cảnh báo không xuất hiện dù pin đang ở tình trạng nguy cấp.

Tính năng mới sau đây cũng kèm theo trong phiên bản này.

- Điều chỉnh HDMI setting User Interface.

Tải về:
Setting Utility Series Update version 5.4.1.03040
Tên tập tin: EP0000600259.exe
Kích thước: 7.37 MB (7719064 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Setting Utility Series phiên bản 5.4.1.03040

Phiên bản

  • 5.4.1.03040

Kích thước

  • 7.37 MB

Ngày phát hành

  • 2011-03-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600259.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


    Kiểm tra việc cài đặt xem có thành công hay không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Setting Utility Series\
2. Version.txt là 5.4.1.03040